clip_image002.jpg

 

    

      

Hem /| Registrera/ Stambokföra /|

Bli medlem
2013-01-03
Registrera/ Stambokföra
2014-08-17
Annonstorg
2014-10-01
Pågående projekt
2014-05-01

Jordbruksverket har gjort en ny broschyr om hästpass (klicka på bilden)

ovr57c1_page1_image2-kopiera-2.jpg

Alla hästar skall enligt lag ha hästpass.

Föl skall ha hästpass senast den 31 december födelseåret, eller om det är fött sent under året, senast vid sex månaders ålder.

Detta innebär att man som fölägare måste se till att tidigt ansöka hos den förening som av Jordbruksverket är godkänd att utföra pass för den ras hästen tillhör.

Svenska Russavelsföreningen är stamboks- och registerförande förening för gotlandsruss, och det är dit ansökan om hästpass för gotlandsruss skall skickas.

Här finns ansökningsblankett om grundstambokföring att hämta hem. Även som PDF

Följande handlingar skall sändas in vid ansökan om grundstambokföring för att hästpass skall kunna utfärdas:

 • Betäckningsrapport i original, komplett ifylld.
 • Signalementsbeskrivning
 • Chipmärkningsrapport
 • Tagelprov

 

Signalementsbeskrivning samt chipmärkning skall vara utfärdat utav Svenska Hästavelsförbundet godkänd ID-kontrollant.

 

Gotlandsrusset skall vara namngivet enligt Svenska Russavelsföreningens gällande namnregler:

 

 • Namnet skall vara unikt, dvs namnet får ej förekomma på flera hästar i grundstambok eller register. Namn tillåts igen efter att 30 kalenderår förflutit sedan den första hästen med det namnet var född.
 • Namnet får ej innehålla mer än 19 tecken inklusive mellanslag.
 • Stuteriliknande prefix eller suffix som ej är inregistrerat i Svenska Ponnyavelsförbundet är endast tillåtet vid ett tillfälle.
 •  Namn som förekommer på rikstambokförda hingstar får ej förekomma igen.
 • Namnbyte på grundstambokförda russ får enbart ske efter uppfödarens skriftliga tillåtelse. Russ med stuterinamn, är riksstambokfört eller tävlingsregistrerat får ej namnändras. Russets första namn skall i alla handlingar stå med inom parentes.
 • Namn som inom russrasen alltjämt kan förknippas med en häst som utmärkt sig på speciellt vis, godkänns ej.
 • Namnet får ej innehålla siffror.
 • Svenska eller nordiska namn är att föredra.

Skicka dokumenten, gärna rekommenderat, till Svenska Russavelsföreningens registrator:

Liselotte Erixon,

Lundby 322195 92 Märsta tel 08-591 43403

Svenska Russavelsföreningen ansvarar ej för eventuellt förkomna handlingar.

 

***

Nya avgifter för grundstambokföring och ägarbyten

Vid Svenska Russavelsföreningens styrelsemöte den 11 januari 2012, togs beslut om nya kostader för ägarbyten samt för grundstambokföring.

From 2012-01-11 kostar:

Ägarbyte 200:- per häst

Grundstambokföring där ansökan inkommit till registraturen senast den 15 november födelseåret    800:-

Grundstambokföring där ansökan inkommit till registraturen efter den 15 november hästens födelseår 1100:- 

Till samtliga kostnader tillkommer Postens avgift för porto och postförskott

 

Ägarbyte sker genom insändande av det ägarbytesbevis som hör till hästpasset. Blanketten ska vara underskriven och daterat när ägarbyte skett.

Den nya ägaren får efter att ägarbytet är registrerat av Svenska Russavelsföreningen ägarbytesblanketten tillsänd sig mot postförskott. 

Enligt uppdrag

Liselotte Erixon

Sekreterare SvRAF

                    
     Copyright: Svenska Russavelsföreningen